• chuyen giao

Chuyển giao công nghệ có dễ sản xuất văcxin Covid-19?
Khoa học- Bảo Khánh - 15:03 14/05/2021
(khoahocdoisong.vn) - Chuyển giao công nghệ là bước đầu để sản xuất văcxin Covid-19, nhưng quy trình sản xuất không đơn giản do nguyên liệu rất phức tạp.
--Quảng cáo---