Chưa kịp đến VN, Microsoft đóng cửa toàn bộ Store trên thế giới

Ngày 26/6, Microsoft đã công bố kế hoạch đóng cửa vĩnh viễn toàn bộ cửa hàng bán lẻ trên thế giới.

<div> <p style="text-align: justify;">Sẽ c&oacute; 4 cửa h&agrave;ng chuyển th&agrave;nh trung t&acirc;m trải nghiệm (kh&ocirc;ng b&aacute;n) sản phẩm l&agrave; cửa h&agrave;ng tại trụ sở <span>Microsoft</span> ở Redmond, cửa h&agrave;ng Fifth Avenue tại New York (Mỹ), Oxford Circus ở London (Anh) v&agrave; Westfield Sydney (Australia). Ngo&agrave;i 4 cửa h&agrave;ng tr&ecirc;n, to&agrave;n bộ Microsoft Store c&ograve;n lại sẽ đ&oacute;ng cửa vĩnh viễn.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&acirc;y l&agrave; một phần trong kế hoạch đẩy mạnh phương thức b&aacute;n h&agrave;ng trực tuyến của Microsoft. H&atilde;ng cho biết website Microsoft.com, kết hợp c&aacute;c cửa h&agrave;ng b&aacute;n lẻ Xbox v&agrave; Windows đ&atilde; thu h&uacute;t đến 1,2 tỷ kh&aacute;ch h&agrave;ng mỗi th&aacute;ng tại hơn 190 quốc gia.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Microsoft Store dong cua vinh vien tren toan the gioi anh 1" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/27/znews-photo-zadn-vn_z30727062020.png" title="Microsoft Store đóng cửa vĩnh viễn trên toàn thế giới ảnh 1" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">To&agrave;n bộ Microsoft Store tr&ecirc;n thế giới sẽ ngừng hoạt động. Ảnh: <em>Getty Images</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Microsoft khẳng định kh&ocirc;ng sa thải bất cứ ai v&igrave; quyết định n&agrave;y, nhưng chưa n&oacute;i r&otilde; c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n l&agrave;m tại cửa h&agrave;ng sẽ tiếp tục c&ocirc;ng việc như thế n&agrave;o.</p> <p style="text-align: justify;">Tiết lộ với <em>The Verge</em>, một nguồn tin cho biết kế hoạch n&agrave;y dự kiến được Microsoft triển khai v&agrave;o năm 2021 nhưng đ&atilde; r&uacute;t ngắn thời gian do đại dịch Covid-19 b&ugrave;ng ph&aacute;t.</p> <p style="text-align: justify;">Quyết định n&agrave;y cũng giải th&iacute;ch l&yacute; do c&aacute;c Microsoft Store vẫn chưa hoạt động lại sau một thời gian đ&oacute;ng cửa chống dịch. Mới tuần trước, đại diện Microsoft cho biết sẽ mở lại c&aacute;c Store một c&aacute;ch thận trọng dựa tr&ecirc;n t&igrave;nh h&igrave;nh dịch bệnh địa phương, tư vấn từ c&aacute;c chuy&ecirc;n gia sức khỏe v&agrave; ch&iacute;nh s&aacute;ch nới lỏng gi&atilde;n c&aacute;ch x&atilde; hội của ch&iacute;nh quyền.</p> <p style="text-align: justify;">Tại Mỹ, một số tiểu bang đ&atilde; nới lỏng quy định gi&atilde;n c&aacute;ch, thận trọng kh&ocirc;i phục hoạt động kinh doanh để tr&aacute;nh l&agrave;n s&oacute;ng b&ugrave;ng ph&aacute;t tiếp theo của virus đ&atilde; khiến một số Apple Store đ&oacute;ng cửa chỉ sau v&agrave;i ng&agrave;y đ&oacute;n kh&aacute;ch trở lại.</p> <p style="text-align: justify;">V&agrave;o th&aacute;ng 4, Microsoft tiết lộ c&aacute;c nh&acirc;n vi&ecirc;n cửa h&agrave;ng đ&atilde; chuyển sang l&agrave;m việc từ xa, trong khi vẫn trả lương thưởng đầy đủ.</p> <table align="center"> <tbody> <tr> <td style="text-align: justify;"><img alt="Microsoft Store dong cua vinh vien tren toan the gioi anh 2" src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/27/znews-photo-zadn-vn_z30827062020.png" title="Microsoft Store đóng cửa vĩnh viễn trên toàn thế giới ảnh 2" /></td> </tr> <tr> <td class="pCaption caption"> <p style="text-align: justify;">Một Microsoft Store tại London. Ảnh: <em>The Verge</em>.</p> </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: justify;">Microsoft Store đầu ti&ecirc;n khai trương v&agrave;o năm 2009 sau th&agrave;nh c&ocirc;ng của m&ocirc; h&igrave;nh Apple Store. Mỗi cửa h&agrave;ng l&agrave; nơi trải nghiệm, b&agrave;y b&aacute;n c&aacute;c sản phẩm m&aacute;y chơi game Xbox, m&aacute;y t&iacute;nh Surface v&agrave; một số mẫu m&aacute;y t&iacute;nh từ c&aacute;c nh&agrave; sản xuất kh&aacute;c. Microsoft cũng thường xuy&ecirc;n tổ chức c&aacute;c sự kiện, workshop v&agrave; sửa chữa thiết bị cho kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;c Microsoft Store n&agrave;y bị đ&oacute;ng cửa ngay trước khi d&ograve;ng sản phẩm mới của Microsoft l&ecirc;n kệ gồm Surface Book 3, Surface Go 2, Surface Earbuds v&agrave; Surface Headphone 2.</p> <p style="text-align: justify;">V&agrave;o cuối th&aacute;ng 5, một nguồn tin cho biết Microsoft c&oacute; kế hoạch mở cửa h&agrave;ng ch&iacute;nh thức (Microsoft Store) tại Việt Nam để b&aacute;n m&aacute;y t&iacute;nh, phụ kiện v&agrave; c&aacute;c thiết bị phần cứng của Microsoft n&oacute;i chung. Tuy nhi&ecirc;n, kh&ocirc;ng biết tương lai của kế hoạch n&agrave;y sẽ đi về đ&acirc;u khi to&agrave;n bộ Microsoft Store tr&ecirc;n thế giới sẽ ngừng hoạt động (trừ 4 cửa h&agrave;ng trở th&agrave;nh trung t&acirc;m trải nghiệm).</p> <figure class="video cms-video" data-video-src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/Gyd1tiAfslI/23b9b6326072892cd063/8a60cb7b8e3e67603e2f/720/7c9d24e78ba762f93bb6.mp4?authen=exp=1593339995~acl=/Gyd1tiAfslI/*~hmac=81e1537f7c701ad0317dc6acda8e0fb9" false="" source-url="/video-bill-gates-ke-lai-nhung-khoanh-khac-dang-nho-nhat-cuoc-doi-post1059556.html"> <div style="text-align: justify;"> <video allowads="true" aspect="16:9" controls="controls" mediaid="7c9d24e78ba762f93bb6" muted="" onlyvietnam="false" playsinline="" poster="https://znews-photo.zadn.vn/w660/Uploaded/qhj_jwrscslhfo/2020_03_14/gate_thumb.jpg" preload="none" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/F25yjNvwAOY/8bf21979cf3926677f28/db199d02d84731196856/480/7c9d24e78ba762f93bb6.mp4?authen=exp=1593339995~acl=/F25yjNvwAOY/*~hmac=5eccc7caec3bbe277b704b68b87afe99"><source label="Auto" src="https://znews-mcloud-mpl-s2.zadn.vn/8vyMOwcj08U/whls/vod/0/QMnjAhyiAIa92GhNZcW/7c9d24e78ba762f93bb6.m3u8?authen=exp=1593296795~acl=/8vyMOwcj08U/*~hmac=88509fdfdce1c63b0cad5e015bd1aaf5" type="application/x-mpegURL" /><source label="SD" res="480" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/F25yjNvwAOY/8bf21979cf3926677f28/db199d02d84731196856/480/7c9d24e78ba762f93bb6.mp4?authen=exp=1593339995~acl=/F25yjNvwAOY/*~hmac=5eccc7caec3bbe277b704b68b87afe99" type="video/mp4" /><source label="HD" res="720" src="https://znews-mcloud-bf-s2.zadn.vn/Gyd1tiAfslI/23b9b6326072892cd063/8a60cb7b8e3e67603e2f/720/7c9d24e78ba762f93bb6.mp4?authen=exp=1593339995~acl=/Gyd1tiAfslI/*~hmac=81e1537f7c701ad0317dc6acda8e0fb9" type="video/mp4" /></video> </div> <figcaption> <p style="text-align: justify;"><strong><span>Bill Gates kể lại những khoảnh khắc đ&aacute;ng nhớ nhất cuộc đời</span></strong> Cuộc đời Bill Gates trải d&agrave;i những vinh quang của giới c&ocirc;ng nghệ. Thế nhưng, đối với nh&agrave; s&aacute;ng lập Microsoft, những kỷ niệm m&agrave; &ocirc;ng ghi s&acirc;u nhất đều đến từ người th&acirc;n xung quanh.</p> </figcaption> </figure> </div> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p>

Theo zingnews.vn
SVB sụp đổ: Chạy đua cứu các công ty khởi nghiệp khỏi 'tuyệt chủng'

SVB sụp đổ: Chạy đua cứu các công ty khởi nghiệp khỏi 'tuyệt chủng'

Các giám đốc điều hành công nghệ, nhà đầu tư mạo hiểm nổi tiếng và những người sáng lập bao gồm cả Giám đốc điều hành của OpenAI là Sam Altman đã chạy đua vào cuối tuần này để giữ cho các công ty khởi nghiệp sống sót sau sự sụp đổ của Ngân hàng Thung lũng Silicon (Silicon Valley Bank - SVB).
back to top