--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh: Đảm bảo quy hoạch phải đi trước một bước

PV - 06:38 25/04/2021

“Đối với công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, một trong những mục tiêu là hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm tính khả thi, tính đồng bộ và bảo đảm quy hoạch phải đi trước một bước, làm cơ sở, định hướng cho các công tác quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng, phát triển đô thị theo quy hoạch” - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Tại hội nghị trực tuyến cán bộ chủ chốt học tập, nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền 10 chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội (khóa XVII) vừa diễn ra, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã quán triệt Chương trình số 05-CTr/TU của Thành ủy “Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2021-2025”.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh truyền đạt nội dung Chương trình số 05-CTr/TU tại hội nghị

Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh nêu rõ, các nội dung của Chương trình số 05 được xác định là một trong 6 nhiệm vụ trọng tâm trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; đồng thời cũng là các nhiệm vụ trọng tâm được đề cập tại các Nghị quyết, Văn kiện Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm đạt mục tiêu phát triển Thủ đô nhanh và bền vững theo hướng đô thị xanh, thành phố thông minh, hiện đại...

Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ, đối với công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, một trong những mục tiêu là hoàn thiện cơ chế, chính sách, bảo đảm tính khả thi, tính đồng bộ và bảo đảm quy hoạch phải đi trước một bước, làm cơ sở, định hướng cho các công tác quản lý đất đai, đầu tư, xây dựng, phát triển đô thị theo quy hoạch...

Trong công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, mục tiêu là hoàn thiện hệ thống quản lý đất đai theo hướng hiện đại; đẩy mạnh công tác đấu giá quyền sử dụng đất nhằm tăng nguồn thu từ đất; tăng cường thanh, kiểm tra và xử lý dứt điểm các vi phạm về đất đai. Từng bước cải thiện chất lượng môi trường đất, nước, không khí và giải quyết các vấn đề bức xúc về môi trường...

Chương trình số 05-CTr/TU có 13 chỉ tiêu liên quan mật thiết tới đời sống người dân. Đáng chú ý, về quy hoạch, quản lý quy hoạch, thành phố phấn đấu đạt 100% đối với: Tỷ lệ diện tích phủ kín các quy hoạch phân khu đô thị; tỷ lệ phủ kín quy hoạch xây dựng vùng huyện và tỷ lệ hoàn thành rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chung xây dựng xã.

Đối với các chỉ tiêu về quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, Hà Nội phấn đấu đạt 100% đối với: Tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị và nông thôn bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn; tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt tiêu chuẩn môi trường và tỷ lệ cụm công nghiệp, cụm công nghiệp làng nghề (đang hoạt động và xây dựng mới) có trạm xử lý nước thải. Ngoài ra, thành phố đặt chỉ tiêu đạt 50-55% đối với tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý và phấn đấu diện tích cây xanh bình quân đầu người khu vực đô thị năm 2025 là 7,8-8,1 m2/người.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh truyền đạt nội dung Chương trình số 05-CTr/TU tại hội nghị

Đối với công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu, thành phố xác định các chỉ tiêu bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các tuyến đê tương ứng với mực nước lũ thiết kế trên các sông: Hồng, Đà, Đuống, Đáy. Thành phố cũng đặt chỉ tiêu bảo đảm thoát nước khu vực nội thành nhanh về các nguồn tiêu; triển khai chống úng thắng lợi cho khu vực ngoại thành khi có mưa dưới 300mm/3 ngày vào giữa vụ; bảo đảm an toàn công trình thủy lợi ở mức thiết kế.

Theo Chủ tịch UBND thành phố Chu Ngọc Anh, Chương trình số 05-CTr/TU có 4 nhóm nhiệm vụ, 21 nhóm giải pháp trọng tâm giai đoạn 2021-2025 đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch; 14 nhóm nhiệm vụ, 5 nhóm giải pháp đối với công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường và 7 nhóm nhiệm vụ, 15 nhóm giải pháp đối với công tác phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu.

Trong đó, về công tác quy hoạch, Hà Nội sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện việc lập, hoàn chỉnh đồng bộ các loại quy hoạch như: Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô, các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật, quy hoạch xây dựng còn thiếu; chú trọng, bảo đảm đồng bộ hóa quy hoạch xây dựng, đô thị với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch giao thông, quy hoạch mạng lưới, ngành lĩnh vực có liên quan. Thành phố cũng sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu hợp nhất về quản lý quy hoạch - kiến trúc - xây dựng - phát triển đô thị trên toàn địa bàn thành phố…

Bên cạnh đó, thành phố sẽ đẩy mạnh công tác công bố, thông tin quy hoạch; triển lãm, công bố quy hoạch; xây dựng phần mềm hệ thống thông tin quy hoạch tra cứu miễn phí.

Đối với công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, Hà Nội sẽ rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, tổng kết thi hành Luật Đất đai trên địa bàn thành phố; tập trung thực hiện, đề xuất, kiến nghị với thành phố bổ sung các quy định cho phù hợp với thực tiễn, khai thác, sử dụng nguồn lực đất đai tiết kiệm, hiệu quả. Đáng chú ý, thành phố phấn đấu hoàn thành phê duyệt danh mục nhà, đất phải di dời theo quy hoạch; tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trong lĩnh vực đất đai; xử lý nghiêm, cương quyết, dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai…

Về phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, ứng phó biến đổi khí hậu, thành phố sẽ tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn, diễn tập, phổ biến pháp luật, nâng cao nhận thức, cảnh báo; nghiên cứu, bổ sung, ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác chỉ đạo, điều hành, quan trắc, dự báo, cảnh báo…

Chủ tịch UBND Thành phố cũng cho biết, sẽ có 64 danh mục nhiệm vụ, đề án, dự án để triển khai các mục tiêu, chỉ tiêu của Chương trình số 05-CTr/TU. Đồng thời đề nghị các cấp, ngành theo phân công khẩn trương cụ thể hóa chương trình thành các đề án, chuyên đề, dự án cụ thể để bắt tay ngay vào thực hiện, sớm đem lại kết quả.

 


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
Người từ Hà Nội đi tỉnh, thành khác có bị cách ly không, cần giấy tờ gì?
Thời sự- Nhóm Phóng viên - 07:25 22/09/2021
Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội bắt đầu thực hiện phòng chống dịch theo Chỉ thị 15. Rất nhiều người dân Hà Nội băn khoăn, thời điểm này họ muốn về quê, đi các tỉnh thành khác cần giấy tờ, thủ tục gì?
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---