• Chủ tịch “siêu ủy ban” Nguyễn Hoàng Anh

Chủ tịch “siêu ủy ban” Nguyễn Hoàng Anh: “Sử dụng hiệu quả vốn nhà nước, không né tránh trách nhiệm”
Phản biện- Trang Anh (ghi) - 07:08 11/10/2021
(khoahocdoisong.vn) - Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành để đảm bảo việc sử dụng vốn nhà nước có hiệu quả; tạo mọi điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm…
--Quảng cáo---