Bộ LĐTB-XH giảm những đơn vị nào?

Bộ LĐTB-XH giảm những đơn vị nào?

So với quy định cũ, cơ cấu tổ chức mới của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội không có 3 đơn vị: Báo Lao động và Xã hội; Tạp chí Gia đình và Trẻ em; Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động - xã hội.
;
back to top