• choi game

Chơi game để nghiên cứu ung thư vú, một sáng kiến khoa học công dân
Khoa học- Thái Bằng - 06:00 03/02/2022
Ngày 1/2, CRG và CNAG-CRG ra mắt Genigma, một trò chơi điện tử mà người chơi khi giải quyết các câu đố, đồng thời tạo ra dữ liệu khoa học thực tế, có thể phát hiện những thay đổi trong chuỗi gene và thúc đẩy nghiên cứu điều trị ung thư vú.
--Quảng cáo---