• chợ ở TPHCM

Thêm 14 chợ ở TP.HCM hoạt động trở lại
Thị trường- Thanh Thương - 06:02 05/08/2021
Tính từ ngày 19/7 đến nay, 14 chợ truyền thống ở TP.HCM đã hoạt động trở lại sau khi phải đóng cửa vì liên quan đến ca nhiễm Covid-19.
--Quảng cáo---