• cho hoc sinh nghi het thang 3

Địa phương đầu tiên cho học sinh nghỉ hết tháng 3 tránh Covid-19
Giáo dục- Lê Huyền - 06:53 11/03/2020
Đây là địa phương đầu tiên cho học sinh mầm non tới THCS nghỉ hết tháng 3 tránh dịch Covid-19. Bậc THPT vẫn đi học bình thường.
--Quảng cáo---