• chờ đầu mối

Hà Nội: Đầu tư xây mới, nâng cấp 310 chợ
Thời sự- Thụy Bình - 06:40 14/10/2021
TP Hà Nội sẽ tập trung xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp mở rộng các chợ đang hoạt động; đầu tư xây dựng mới 141 chợ, trong đó có 6 chợ đầu mối, đảm bảo tiêu chuẩn chợ an toàn thực phẩm…
--Quảng cáo---