• chịu hạn hán

Phát triển thành công ổ gene trên cơ sở CRISPR/Cas9 đầu tiên ở thực vật
Khoa học- Thái Bằng - 06:30 30/12/2021
Đặt mục tiêu tạo ra những loại cây trồng có khả năng chống chịu hạn hán và bệnh dịch tốt hơn, nhóm nghiên cứu thuộc Đại học California San Diego, Mỹ đã phát triển ổ gene trên cơ sở kỹ thuật CRISPR-Cas9 đầu tiên ở thực vật.
--Quảng cáo---