--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Chính sách giá đất còn bất cập

THẢO NHI - 11:00 13/09/2021

Chính sách giá đất hiện nay còn hạn chế và chưa đồng bộ dẫn đến việc định giá đất theo thị trường còn khó khăn. Đây cũng là kẽ hở khiến tình trạng tham nhũng xảy ra ở nhiều nơi.

Bất cập đầu tiên phải nói tới chính là giá đất thấp xa so với thị trường ở mọi thời điểm. Thứ hai là chưa có phương pháp định giá thực sự phù hợp trong điều kiện của nước ta. Do sự phát triển của thị trường bất động sản vận động liên tục và thiếu ổn định đã làm cho mức giá bị giới hạn trong khung giá khác hơn rất nhiều so với thị trường. Bất cập thứ ba là trình tự, thủ tục hành chính trong xác định giá đất còn khá phức tạp và chồng chéo, dẫn tới tình trạng thiếu khách quan.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống