• chính sách đặc thù

Chính phủ giao Bộ Giao thông hoàn thiện chính sách đặc thù phát triển đường bộ cao tốc
Thời sự- Hoàng Thiên - 20:32 26/10/2021
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành yêu cầu, trước mắt Bộ Giao thông hoàn thiện Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đường bộ cao tốc giai đoạn 2021-2025, trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.
--Quảng cáo---