• chính sách BHXH

Nhiều doanh nghiệp được hỗ trợ liên quan đến chính sách BHXH
Bạn đọc- Thiên Ân - 18:00 03/08/2021
Qua 1 tháng triển khai với tinh thần khẩn trương, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam triển khai nhanh các chính sách hỗ trợ đến với người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Đến nay, nhiều người lao động (NLĐ) và người sử dụng lao động (NSDLĐ) trong cả nước đã được thụ hưởng chính sách hỗ trợ về BHXH, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và các chính sách hỗ trợ khác theo tinh thần Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg.
--Quảng cáo---