--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Chính phủ rút đề xuất sửa đổi Luật Đất đai

ĐỨC VINH - 10:00 17/03/2019

(khoahocdoisong.vn) - Chính phủ vừa có đề nghị Quốc hội cho rút dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai ra khỏi chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019.

Theo Nghị quyết số 57 năm 2018 của Quốc hội, dự án Luật này sẽ được cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 7, thông qua tại Kỳ họp thứ 8. Tuy nhiên, Chính phủ cho biết nội dung dự thảo còn một số vấn đề phức tạp, cần có thêm thời gian để nghiên cứu, chuẩn bị và đánh giá kỹ hơn. Như vậy, 15 vấn đề Bộ TNMT dự định xin ý kiến sửa đổi Luật Đất đai 2013 sẽ chưa được Quốc hội xem xét. Luật Đất đai đầu tiên có hiệu lực từ ngày 8/1/1988 với sáu chương, 57 điều. Từ đó đến nay, Luật Đất đai được sửa đổi bổ sung 3 lần vào năm 1993, 2003 và 2013.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---