• chính phủ mới

Điều đặc biệt của bộ máy Chính phủ mới kiện toàn
Thời sự- Hoài Thu và Phương Loan - 15:47 09/04/2021
Sau khi kiện toàn, bộ máy Chính phủ đương nhiệm gồm 28 thành viên. Trong số đó, 2 tư lệnh ngành là nữ giới, 2 bộ trưởng dưới 50 tuổi và 10 nhân sự mới từng là bí thư tỉnh ủy.
--Quảng cáo---