• chia tien boi thuong oan sai

Chuyện chia tiền của cụ ông nhận bồi thường oan sai 6,7 tỷ đồng
Thời sự- Phạm Dự - 10:21 10/07/2019
Người mang thân phận tử tù hơn 40 năm nói thấy phiền khi nhiều người tới nhà muốn được trả ơn vì đã "giúp kêu oan".
--Quảng cáo---