• chay nuoc mat

Cẩn thận khô mắt bùng phát
Khỏe- BS Hoàng Cương (Bệnh viện Mắt TƯ) - 17:03 14/04/2022
Khô mắt bùng phát là một đợt các triệu chứng khô mắt trầm trọng hơn, gồm những phản ứng thái quá với tác động của môi trường bên ngoài trên bệnh nhân bị bệnh khô mắt.
--Quảng cáo---