• Châu Lê

Khánh Linh: Chia tay nhé, rồi ngày vui ta gặp nhau, Ngọc Châu!
Đời sống- Quỳnh Anh - 18:20 19/03/2022
Trong lễ tang nhạc sĩ Ngọc Châu, em gái Khánh Linh đã gửi những lời tạm biệt xúc động.
--Quảng cáo---