• chat cam diclofenac

Sản phẩm hỗ trợ xương khớp chứa chất cấm Diclofenac
Khỏe- An Quý - 12:30 22/01/2022
Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế ) cảnh báo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên nang Gân Cốt Hoàn và Viên xương khớp Japan có chứa chất cấm Diclofenac.
--Quảng cáo---