• chào bán cổ phiếu

SHB chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2020 và chào bán cổ phiếu
Ngân hàng- PV - 15:35 04/11/2021
Ngân hàng Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10,5% và chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 100:28, giá chào bán 12.500 đồng/cổ phiếu.
--Quảng cáo---