• chăn dắt trẻ em

Muôn kiểu "chăn dắt" trẻ em ăn xin trên đường phố
Đời sống- ​​​​​​​Nhân Sơn - 17:49 31/05/2020
Lãnh đạo UBND TP Hồ Chí Minh đã nhiều lần chỉ đạo các ban, ngành chức năng và UBND các quận/huyện không để tình trạng người ăn xin và dẹp “nạn” chăn dắt trẻ em. Tuy nhiên, thực hiện điều này không phải dễ, cho nên dù thành phố đã chỉ đạo quyết liệt nhưng người ăn xin vẫn nhiều.
--Quảng cáo---