• Cầu Đất Farm

Công ty Cổ phần chè Cầu Đất – Đà Lạt chưa thực hiện dứt điểm các kiến nghị thanh tra năm 2014
Bạn đọc- Bảo Anh - 09:17 08/03/2021
(khoahocdoisong.vn) - Qua việc thanh tra tình hình quản lý, sử dụng các cơ sở nhà, đất của Công ty Cổ phần chè Cầu Đất – Đà Lạt trước khi thực hiện cổ phần hóa đến nay, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng đã phát hiện công ty Cổ phần chè Cầu Đất - Đà Lạt có nhiều tồn tại, hạn chế như sử dụng tên không đúng pháp nhân, chưa hoàn chỉnh hồ sơ đất đai…
--Quảng cáo---