• cat nuoc

Nước bẩn
Phản biện- Tư Giang - 10:36 17/10/2019
Xã hội cần nhận thức rõ ràng hơn về quyền lợi của mình. Nhà máy nước chuyển nước bẩn vào nhà ai thì người đó kiện đòi bồi thường dân sự theo hợp đồng. Ai bị nguy hại sức khỏe thì công an cần vào điều tra hình sự.
--Quảng cáo---