• carbonat

Bê tông canxi carbonat- quay vòng sử dụng canxi
Công nghệ- Thái Bằng - 08:15 12/10/2021
Một loại bê tông mới, bê tông canxi carbonat có thể được sản xuất từ phế thải bê tông thông thưởng và carbon dioxide (CO2) từ không khí và khí thải công nghiệp.
--Quảng cáo---