• cap phep

Merck xin FDA cấp phép khẩn cấp cho loại thuốc chống Covid -19
Khỏe- An Quý - 06:35 12/10/2021
Nếu được Cơ quan Quản lý Thực - Dược phẩm (FDA) thông qua, có thể sau vài tuần, đây sẽ là thuốc đường uống đầu tiên điều trị Covid-19.
--Quảng cáo---