Cao tốc Ninh Bình – Nam Định – Thái Bình – Hải Phòng đầu tư theo phương thức PPP

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp về việc triển khai đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng.

Theo đó, Thủ tướng Chính phủ khẳng định tuyến đường bộ cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng có ý nghĩa hết sức quan trọng, kết nối nhiều tỉnh, thành phố. Bên cạnh tuyến đường ven biển, việc đầu tư tuyến đường bộ cao tốc này sẽ tạo động lực phát triển khu vực phía Nam Thủ đô Hà Nội, vùng đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung bộ.

Trong đó, đoạn tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình được Thủ tướng Chính phủ đồng ý giao UBND tỉnh Nam Định chủ trì nghiên cứu triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), trong giai đoạn 2017 - 2021.

Tuy nhiên, tháng 2/2022, UBND các tỉnh Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình đề nghị đầu tư xây dựng tuyến đường bộ cao tốc này theo hình thức đầu tư công trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Văn phòng Chính phủ đã lấy ý kiến các cơ quan liên quan.

Quá trình lấy ý kiến của các cơ quan liên quan cho thấy, ngân sách Nhà nước còn hạn chế, các nguồn vốn Nhà nước cơ bản đã phân bổ hết, nên việc chuyển đổi sang hình thức đầu tư công là không khả thi.

cao-toc.png

Cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình - Hải Phòng sẽ đấu nối với trục cao tốc Bắc - Nam trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ thống nhất tiếp tục nghiên cứu đầu tư đoạn tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình theo phương thức PPP, loại hợp đồng BOT.

Thủ tướng Chính phủ cũng đồng ý về nguyên tắc giao UBND tỉnh Thái Bình là cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với dự án BOT này. Các bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường rà soát thủ tục, hướng dẫn UBND tỉnh Thái Bình chuẩn bị triển khai, trình phê duyệt đầu tư dự án BOT bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật.

Về hướng tuyến, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trên cơ sở quy hoạch, tư vấn tiếp tục nghiên cứu đề xuất hướng tuyến ngắn nhất, tránh tối đa việc đi qua khu đô thị, khu đông dân cư để giảm chi phí giải phóng mặt bằng, bảo đảm khả thi, hiệu quả tối ưu.

Đối với đoạn tuyến cao tốc đi qua địa bàn TP Hải Phòng, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu địa phương này triển khai đầu tư các hạng mục và đoạn tuyến cao tốc còn lại, bảo đảm kết nối tốt với đoạn tuyến cao tốc Ninh Bình - Nam Định - Thái Bình.

Theo Đời sống
back to top