--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Cao Bằng sẽ thí điểm xóa nhà ở tạm, nhà dột nát

THẢO NHI - 09:09 29/11/2021

Thủ tướng Chính phủ đồng ý lựa chọn tỉnh Cao Bằng để thí điểm chỉ đạo thực hiện xóa nhà ở tạm, nhà dột nát cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo.

Nội dung này được Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chấp thuận tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng ngày 28/11/2021. 

Chương trình triển khai cụ thể là tại các huyện nghèo theo tiêu chí giai đoạn 2021-2025 từ Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đồng thời căn cứ vào Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

UBND tỉnh Cao Bằng sử dụng các nguồn lực của ngân sách địa phương, kết hợp với các nguồn lực xã hội để thực hiện Chương trình hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh nhất là ở các huyện nghèo.

Ngoài ra, Thủ tướng còn yêu cầu tỉnh cần nhanh chóng hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh Cao Bằng thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 gắn với quy hoạch ngành, lĩnh vực, quy hoạch vùng Trung du và miền núi phía Bắc. Trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trước tháng 6 năm 2022.

Thủ tướng cho rằng, việc giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn còn chậm. Yêu cầu tỉnh sát sao trong việc này, loại bỏ những công trình, dự án kém hiệu quả.

Tiếp đến là các dự án trọng điểm của tỉnh, đặc biệt là dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng). Tỉnh cần khẩn trương lập điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh

Về một số kiến nghị của địa phương, đối với Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng), UBND tỉnh Cao Bằng căn cứ phương án tài chính và hiệu quả đầu tư quyết định việc bổ sung thêm vốn Nhà nước tham gia vào Dự án (từ nguồn vốn ngân sách địa phương).

Nhưng phải bảo đảm tỷ lệ vốn Nhà nước (bao gồm cả vốn ngân sách Trung ương và vốn ngân sách địa phương) không quá 50% tổng mức đầu tư theo đúng quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công – tư.

Thực hiện rà soát, điều chỉnh vốn từ các dự án chưa thật sự cần thiết, cấp bách trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh để tập trung bố trí vốn bổ sung cho Dự án.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---