• canh bao

Hải Dương nâng cảnh báo dịch Covid-19 lên tình trạng khẩn cấp
Thời sự- Nguyễn Dương - 05:49 05/05/2021
Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương ra chỉ thị yêu cầu nâng mức độ cảnh báo, đặt toàn tỉnh ở tình trạng khẩn cấp với nguy cơ dịch bệnh Covid-19.
--Quảng cáo---