• can can thuong mai

Tháng 2: Việt Nam nhập siêu 2,3 tỷ USD, cán cân thương mại đảo chiều cực mạnh
Kinh tế- Trà My - 15:50 28/02/2022
Trong tháng 2/2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 22,9 tỷ USD, nhập khẩu hàng hóa khoảng 25,2 tỷ USD.
--Quảng cáo---