• cấm biển

Cảm biến 2 chế độ mang đeo chống thấm nước, trên mọi vị trí cơ thể
Khoa học- Thái Bằng - 06:11 12/06/2022
Những cảm biến mang đeo có thể theo dõi sức khỏe người dùng có thêm những tính năng mới, đó là khả năng không thấm nước và có thể gắn vào vị trí những động mạch xa ngoài cổ tay và độ chính xác cao.
--Quảng cáo---