--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Cách xem nguy cơ dịch bệnh ở từng địa phương

PHONG LÂM (GHI) - 04:45 02/08/2021

(khoahocdoisong.vn) - Để đưa ra các nguy cơ lây lan dịch Covid-19 người ta phải dựa vào dữ liệu gì, làm thế nào để cập nhật nguy cơ dịch bệnh ở từng địa phương?

Hỏi: Muốn biết nguy cơ lây lan dịch Covid-19, phải tìm ở đâu?

Phạm Hồng Anh (Hà Nội)

Ông Nguyễn Thế Trung, Thành viên Tổ thông tin đáp ứng nhanh Covid-19: Tại bản đồ nguy cơ có địa chỉ nguyco.antoancovid.vn, người dân có thể tra cứu địa phương bất kỳ trên cả nước về mức độ nguy hiểm của dịch bệnh. Thông tin bản đồ được thể hiện tới cấp xã trên bản đồ chống dịch tương ứng các màu sắc gồm: Nguy cơ rất cao (màu đỏ), nguy cơ cao (màu cam), nguy cơ (màu vàng) và mức độ bình thường mới (màu xanh). Công cụ dựa trên việc tập hợp và phân tích dữ liệu để có thể đánh giá nguy cơ đến từng xã kèm theo các biện pháp phù hợp, ngoài ra công cụ cũng có các dự báo và phân tích sâu hơn.

Việc phân tích dữ liệu được làm cùng lúc trên nhiều chiều để đánh giá chéo. Ví dụ, để dự báo nguy cơ, phải sử dụng mô hình dịch tễ, mô hình toán học thống kê, mô hình máy học, mô hình mạng tri thức, mô hình tri thức chuyên gia. 

 

 

 


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống