• buon lau

Giải oan cho… sông Sê Pôn
Bạn đọc- Nguyễn Phúc - 06:06 18/09/2021
Mấy tháng nay, tình trạng buôn lậu nóng trở lại dọc trên sông Sê Pôn, giáp ranh giữa 2 nước Việt - Lào, phía VN thuộc địa phận TT.Lao Bảo (H.Hướng Hóa, Quảng Trị).
--Quảng cáo---