Buổi sáng tang thương trước cổng chợ

Chồng con của các tiểu thương bán nhỏ lẻ ở chợ 312 không ngờ được rằng, trong phút chốc ôtô tải đã cướp 5 sinh mạng và làm bị thương 5 người.

<div> <ul class="list-news hidden" data-campaign="Box-Related"> <li data-id="4114951" style="text-align: justify;"><span><a class="count_cmt" href="https://video.vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/hien-truong-xe-tai-lao-vao-cho-lam-5-nguoi-chet-4115046.html#box_comment_vne" style="white-space: nowrap; display: none;"><svg class="ic ic-comment"><use _xlink3a_href="#Comment-Reg"></use></svg></a></span>Chiều 13/6, Khoa phẫu thuật g&acirc;y m&ecirc;, Bệnh viện Đa khoa v&ugrave;ng T&acirc;y Nguy&ecirc;n, c&oacute; khoảng 30 người l&agrave; người th&acirc;n của c&aacute;c nạn nh&acirc;n vụ <span>tai nạn trước cổng chợ</span> s&aacute;ng c&ugrave;ng ng&agrave;y.</li> </ul> <p style="text-align: justify;">Ngồi trước khu vực phẫu thuật, &ocirc;ng Đ&agrave;o Văn Minh, 50 tuổi, ở x&atilde; Đăk R&#39;la, huyện Đăk Mil cứ thấp thỏm, lần n&agrave;o c&aacute;nh cửa ph&ograve;ng mở, &ocirc;ng lại chạy đến hỏi, &quot;vợ t&ocirc;i sao rồi&quot;.&nbsp;Ở b&ecirc;n trong, c&aacute;c b&aacute;c sĩ đang&nbsp;phẫu thuật cho vợ &ocirc;ng&nbsp;- b&agrave; N&ocirc;ng Thị T&igrave;nh (49 tuổi) trong t&igrave;nh trạng dập gan, phổi, chấn thương ở đầu.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> </div> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/13/ong-minh-2326-1592060398.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=1gxbZxZC2l9BVnB8yqZbDg" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="800" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/14/i1-vnexpress-vnecdn-net_ong-minh-2326-1592060398.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/13/ong-minh-2326-1592060398.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=u-FDC6v7eqFKg-ZpS9JKiw 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/13/ong-minh-2326-1592060398.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=JNVbrSe3v0hzoXbyXX4tNw 2x" /><img alt="Ông Đào Văn Minh - chồng bà Tình, tại bệnh viện. Ảnh: Trần Hóa." src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/14/i1-vnexpress-vnecdn-net_ong-minh-2326-1592060398.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p style="text-align: justify;">&Ocirc;ng Đ&agrave;o Văn Minh - chồng b&agrave; N&ocirc;ng Thị T&igrave;nh, tại bệnh viện. Ảnh:<em> Trần H&oacute;a.</em></p> </figcaption> <p style="text-align: justify;">Vợ chồng &ocirc;ng Minh mưu sinh bằng nghề l&agrave;m v&agrave; b&aacute;n đậu phụ&nbsp;đ&atilde; gần 6 năm nay. Gần đ&acirc;y, b&agrave;&nbsp;được&nbsp;người quen&nbsp;cho mượn chỗ&nbsp;ngồi b&aacute;n trước cổng chợ 312. Khoảng 5h30 s&aacute;ng mỗi ng&agrave;y, &ocirc;ng&nbsp;chở vợ ra chợ&nbsp;- c&aacute;ch nh&agrave; hơn 800 m. Nhưng h&ocirc;m nay &ocirc;ng&nbsp;c&oacute; việc bận, b&agrave;&nbsp;T&igrave;nh phải tự chở 6 kg đậu bằng xe m&aacute;y.</p> <p style="text-align: justify;">Hơn 7h, &ocirc;ng Minh nhận được nhiều cuộc gọi từ người bạn, bảo&nbsp;&quot;vợ m&agrave;y bị tai nạn giao th&ocirc;ng&quot;, rồi tắt m&aacute;y. Tr&ecirc;n đường chạy ra, &ocirc;ng&nbsp;thầm nghĩ giờ n&agrave;y vợ&nbsp;đang ngồi b&aacute;n b&ecirc;n đường, kh&ocirc;ng thể tai nạn được, chắc c&oacute; sự nhầm lẫn g&igrave;.</p> <p style="text-align: justify;">Vừa tới nơi, &ocirc;ng thấy chỗ vợ m&igrave;nh chỉ c&ograve;n đống đổ n&aacute;t, c&oacute; nhiều vết m&aacute;u, th&ugrave;ng đậu phụ&nbsp;văng tung t&oacute;e, chiếc xe Dream của b&agrave;&nbsp;bị dồn v&agrave;o một g&oacute;c, n&aacute;t b&eacute;t. Xung quanh, h&agrave;ng chục xe m&aacute;y kh&aacute;c cũng nằm ngổn ngang, k&eacute;o d&agrave;i tr&ecirc;n đoạn đường v&agrave;i trăm m&eacute;t.&nbsp;&quot;Họ chở con T&igrave;nh đi cấp cứu rồi&quot;, vừa nghe người d&acirc;n n&oacute;i, &ocirc;ng Minh hốt hoảng chạy gần&nbsp;70 km l&ecirc;n bệnh viện.</p> <p style="text-align: justify;">&quot;B&aacute;n đậu một ng&agrave;y lời 200-300 ngh&igrave;n đồng, trong khi nu&ocirc;i mẹ gi&agrave; 100 tuổi v&agrave; lo cho hai đứa con. Giờ vợ bị thế, t&ocirc;i kh&ocirc;ng biết xoay xở thế n&agrave;o&quot;, &ocirc;ng Minh n&oacute;i, rồi chắp tay cầu nguyện cho vợ qua khỏi.</p> <p style="text-align: justify;">Đứng cạnh &ocirc;ng Minh, b&eacute; Hồ Thị Huyền Trang, 13 tuổi, x&atilde; Đăk R&#39;la, mắt ngấn lệ khi c&oacute; ai hỏi về t&igrave;nh trạng sức khỏe của mẹ m&igrave;nh - chị Huỳnh Thị Ngọc Thu, 33 tuổi. Mẹ Trang&nbsp;bị&nbsp;chấn thương sọ n&atilde;o, chấn thương v&ugrave;ng ngực v&agrave; bụng, phải v&agrave;o ph&ograve;ng phẫu thuật.</p> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng nay, chị Thu chở con g&aacute;i đi học. Khi đến trước chợ, Trang (lớp 7) sực nhớ h&ocirc;m nay c&oacute; tiết kiểm tra, trong khi b&uacute;t đ&atilde; hết mực, em liền bảo mẹ gh&eacute; v&agrave;o cửa h&agrave;ng để mua b&uacute;t. Vừa bước v&agrave;o tiệm, Trang nghe tiếng &quot;rầm, rầm&quot;&nbsp;rất lớn, em quay ra&nbsp;th&igrave;&nbsp;thấy &ocirc;t&ocirc; lao vụt tới&nbsp;chỗ mẹ&nbsp;đứng&nbsp;v&agrave; h&agrave;ng loạt xe m&aacute;y tr&ecirc;n vỉa h&egrave;.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Mẹ Trang bị &ocirc;t&ocirc; tải t&ocirc;ng văng ra xa, chiếc xe m&aacute;y mắc kẹt dưới gầm. &quot;Em chạy đến th&igrave; thấy mẹ bất tỉnh, m&aacute;u me khắp người v&agrave; chỉ biết &ograve;a kh&oacute;c, cầu cứu mọi người xung quanh&quot;, Trang nhớ lại. Em đ&agrave;nh&nbsp;bỏ buổi học theo mẹ l&ecirc;n bệnh viện. Hai đứa em g&aacute;i của Trang (10 v&agrave; 2 tuổi) phải gửi cho b&agrave;&nbsp;tr&ocirc;ng.</p> <p style="text-align: justify;">Trong l&uacute;c chị Thu đang phẫu thuật, chồng chị&nbsp;đang tr&ecirc;n chuyến xe từ B&agrave; Rịa - Vũng T&agrave;u l&ecirc;n Đăk Lăk. Gia đ&igrave;nh chị&nbsp;&iacute;t đất đai, chỉ c&oacute; mảnh vườn sau nh&agrave; trồng c&agrave; ph&ecirc; v&agrave; c&acirc;y ăn quả. Chồng&nbsp;đi xuống Vũng T&agrave;u l&aacute;i xe tải ở cảng từ đầu năm, mỗi th&aacute;ng gửi về nh&agrave; 2-3 triệu đồng để&nbsp;nu&ocirc;i con ăn học. Những h&ocirc;m Trang nghỉ học tr&ocirc;ng em, chị Thu phải đi l&agrave;m thu&ecirc; kiếm th&ecirc;m thu nhập.&nbsp;</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/13/phuong-7697-1592060399.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=UGjuKiOhIVkOzire6N_fHw" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="800" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/14/i1-vnexpress-vnecdn-net_phuong-7697-1592060399.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/13/phuong-7697-1592060399.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=qmXFTtMf4CKlvAiTLFL59Q 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/13/phuong-7697-1592060399.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=CV4WpOoAaKEuWle7rFovmg 2x" /><img alt="Chị Phương đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên. Ảnh: Trần Hóa." src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/14/i1-vnexpress-vnecdn-net_phuong-7697-1592060399.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p style="text-align: justify;">Chị&nbsp;L&ecirc; Thị Hồng&nbsp;Phượng đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa v&ugrave;ng T&acirc;y Nguy&ecirc;n. Ảnh: <em>Trần H&oacute;a. </em></p> </figcaption> <p style="text-align: justify;">Nằm ở Khoa ngoại thần kinh, chị L&ecirc; Thị Hồng Phượng, 34 tuổi, l&agrave; nạn nh&acirc;n được đ&aacute;nh gi&aacute; nhẹ nhất trong nh&oacute;m người bị nạn. Tr&ecirc;n người chị c&oacute; nhiều vết thương trầy xước, chị bị g&atilde;y xương vai phải v&agrave; g&atilde;y ch&acirc;n tr&aacute;i, đ&atilde; được băng b&oacute;. Thỉnh thoảng chị k&ecirc;u nhức đầu, ch&oacute;ng mặt v&agrave; r&ecirc;n l&ecirc;n th&agrave;nh tiếng v&igrave; đau đớn.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Chị Phượng chỉ nhớ mang m&aacute;ng, l&uacute;c đ&oacute; đang dọn b&aacute;nh m&igrave; l&ecirc;n tủ k&iacute;nh, bất ngờ xe tải lao tới cuốn chị v&agrave;o gầm. Sau đ&oacute; chị bất tỉnh, khi mở mắt ra đ&atilde; thấy nằm tại bệnh viện. Nh&agrave; chị Phương l&agrave;m b&aacute;nh m&igrave;&nbsp;được 5 năm nay. Một tuần trước, em họ cho chị mượn tạm một chỗ trước nh&agrave;, gần chợ&nbsp;để b&aacute;n. &nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">B&aacute;c sĩ Nguyễn Quang Sơn, Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện Đa khoa v&ugrave;ng T&acirc;y Nguy&ecirc;n cho biết, hiện 5 phụ nữ vẫn trong t&igrave;nh trạng nặng, đang theo d&otilde;i. Trong đ&oacute;, một ca đ&atilde;&nbsp;chuyển v&agrave;o TP HCM.</p> <p style="text-align: justify;">C&aacute;ch hiện trường vụ tai nạn gần một km, chiều nay, con đường dẫn v&agrave;o x&atilde; Đăk R&#39;la xuất hiện v&agrave;i c&aacute;i cờ tang treo ở đầu ng&otilde;. Trong căn nh&agrave; cấp bốn&nbsp;ở th&ocirc;n 5 c&oacute; khoảng 50 người đến thắp cho b&agrave;&nbsp;L&ecirc; Thị Thoan, 44 tuổi, n&eacute;n nhang tiễn biệt.</p> <p style="text-align: justify;">Chồng b&agrave; Thoan sau khi hay tin vợ mất, ngất xỉu nằm trong ph&ograve;ng, phải c&oacute; người chăm s&oacute;c. Anh L&ecirc; Văn Tiền (em chồng b&agrave; Thoan) đứng trước cửa, tiếp chuyện với họ h&agrave;ng th&acirc;n th&iacute;ch đến chia buồn.&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Anh Tiền cho biết, thường ng&agrave;y, b&agrave; Thoan b&aacute;n quần &aacute;o trong&nbsp;chợ. L&uacute;c tai nạn, b&agrave; đang qua đường th&igrave; bị xe tải t&ocirc;ng&nbsp;chết. Tr&ecirc;n vỉa h&egrave;, trước cổng chợ, h&agrave;ng h&oacute;a bay tung t&oacute;e,&nbsp;xe m&aacute;y v&agrave; &ocirc;t&ocirc; tải đ&egrave; l&ecirc;n người nhiều tiểu thương. &quot;C&aacute;c&nbsp;con chị ấy&nbsp;l&agrave;m ăn xa, vừa&nbsp;gọi về dặn phải đợi ch&uacute;ng&nbsp;về thấy mặt mẹ lần cuối&quot;, anh&nbsp;Tiền n&oacute;i.</p> <p style="text-align: justify;">Đ&aacute;nh gi&aacute; nguy&ecirc;n nh&acirc;n vụ tai nạn, &ocirc;ng Trương Thanh T&ugrave;ng, Ph&oacute; chủ tịch UBND tỉnh Đăk N&ocirc;ng cho rằng, lỗi&nbsp;trực tiếp do xe tải nhưng nếu người d&acirc;n bu&ocirc;n b&aacute;n kh&ocirc;ng lấn chiếm l&ograve;ng lề đường th&igrave; hậu quả c&oacute; thể sẽ kh&ocirc;ng lớn. &Ocirc;ng T&ugrave;ng ph&ecirc; b&igrave;nh đ&atilde; ph&ecirc; b&igrave;nh l&atilde;nh đạo UBND huyện Đăk Mil.</p> <p style="text-align: justify;">Trong khi đ&oacute;, &ocirc;ng Trần Văn Thương, Chủ tịch UBND huyện Đăk Mil, cho biết trước khi xảy ra vụ tai nạn một tuần địa phương phối hợp với Ban an to&agrave;n giao th&ocirc;ng tỉnh kiểm tra xử l&yacute; t&igrave;nh trạng lấn chiếm l&ograve;ng đề đường khu vực chợ 312.</p> <p style="text-align: justify;">Khi kiểm tra, c&aacute;c tiểu thương lấn chiếm hai b&ecirc;n đường phản ứng, chửi lực lượng chức năng. &quot;Khu vực n&agrave;y c&oacute; chợ nhưng c&aacute;c tiểu thương kh&ocirc;ng muốn v&agrave;o trong m&agrave; b&aacute;n ngay lề đường. Sắp tới địa phương sẽ kẻ vạch chỉ giới d&agrave;nh cho khu vực bu&ocirc;n b&aacute;n&quot;, &ocirc;ng Thương n&oacute;i.</p> <figure class="tplCaption" data-size="true" itemprop="associatedMedia image" itemscope="" itemtype="http://schema.org/ImageObject"> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> </figure> <meta content="https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/13/tai-nan-7592-1592060399.jpg?w=0&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=Yk6tleukdiv7qIXKX00Qgg" itemprop="url" /> <meta content="1200" itemprop="width" /> <meta content="800" itemprop="height" /> <meta content="" itemprop="href" /> <div style="text-align: justify;"><picture><source data-srcset="https://khds.1cdn.vn/2020/06/14/i1-vnexpress-vnecdn-net_tai-nan-7592-1592060399.jpg 1x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/13/tai-nan-7592-1592060399.jpg?w=1020&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=1&amp;fit=crop&amp;s=RyUffI6I7bj6q9SypvkJjw 1.5x, https://i1-vnexpress.vnecdn.net/2020/06/13/tai-nan-7592-1592060399.jpg?w=680&amp;h=0&amp;q=100&amp;dpr=2&amp;fit=crop&amp;s=f-Ci3psuoVdaniyY9dmb-A 2x" /><img alt="Hiện trường vụ tai nạn sáng 13/6. Ảnh: Trần Hóa." src="https://khds.1cdn.vn/2020/06/14/i1-vnexpress-vnecdn-net_tai-nan-7592-1592060399.jpg" /></picture></div> <figcaption itemprop="description"> <p style="text-align: justify;">Hiện trường vụ tai nạn s&aacute;ng 13/6. Ảnh: <em>Trần H&oacute;a.</em></p> </figcaption> <p style="text-align: justify;">S&aacute;ng 13/6, t&agrave;i xế Ng&ocirc; Văn Bền, 27 tuổi, qu&ecirc; C&agrave; Mau,&nbsp;l&aacute;i &ocirc;t&ocirc; tải chở ph&acirc;n b&oacute;n chạy tr&ecirc;n quốc lộ 14, từ hướng&nbsp;Đăk N&ocirc;ng đi Đăk Lăk. Khi&nbsp;đến chợ 312,&nbsp;x&atilde; Đăk R&#39;La, huyện Đăk Mil, xe đ&acirc;m v&agrave;o h&ocirc;ng container. &Ocirc;t&ocirc; tải chạy th&ecirc;m 300 m, h&uacute;c hai &ocirc;t&ocirc; tải nhỏ chạy c&ugrave;ng chiều văng v&agrave;o lề, đ&egrave; 13&nbsp;xe m&aacute;y, <span>l&agrave;m 5 phụ nữ chết</span>, 5 người bị thương.</p> <p style="text-align: justify;">Theo C&ocirc;ng an huyện Đăk Mil, t&agrave;i xế Bền kh&ocirc;ng c&oacute; nồng độ cồn trong m&aacute;u, &acirc;m t&iacute;nh ma t&uacute;y, đang bị tạm giữ. Bền khai l&uacute;c đ&oacute; chạy tốc độ 50 km/h, khi <span>ph&aacute;t hiện mất phanh</span> định đ&acirc;m v&agrave;o đu&ocirc;i xe ph&iacute;a trước nhưng bất th&agrave;nh.</p>

Theo vnexpress.net
40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

40 năm thành lập VUSTA: Dư âm và... tự hào

Tham dự Lễ Kỷ niệm 60 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gặp mặt đội ngũ trí thức và 40 năm ngày thành lập VUSTA, tất cả đại biểu bày tỏ niềm tự hào là thành viên trong ngôi nhà chung của trí thức Việt Nam.
back to top