• BRG Diamond Residence

Tầm nhìn phát triển bất động sản của Tập đoàn BRG
Bất động sản - Kiều Mi - 18:50 28/12/2020
Sở hữu nhiều dự án tại các vị trí kim cương cũng như các dự án có quy mô, vốn đầu tư lớn, Tập đoàn BRG đang cho thấy rõ tầm nhìn chiến lược trong lĩnh vực bất động sản.
--Quảng cáo---