• BOT xa lộ Hà Nội

Ngày mai, chính thức thu phí BOT xa lộ Hà Nội
Kinh tế- PV - 06:04 31/03/2021
Hiện nay, chủ đầu tư BOT xa lộ Hà Nội và quốc lộ 1 đang tiến hành thu phí thử nghiệm trước khi thu phí chính thức.
--Quảng cáo---