• bo tron

Thông tin 'gần 2.000 F1, F2 tại TP.HCM bỏ trốn' là bịa đặt
Thời sự- Thu Hằng và Thư Trần - 06:15 08/06/2021
Sở Thông tin và Truyền thông TP.HCM khẳng định thông tin gần 2.000 người là F1, F2 bỏ trốn, tản khắp thành phố là tin giả.
--Quảng cáo---