--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Bộ Tài nguyên và Môi trường yêu cầu địa phương báo cáo việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ

THIÊN ÂN - 09:00 25/06/2021

(khoahocdoisong.vn) - Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn.

Các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương báo cáo việc chuyển mục đích sử dụng đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp.

Trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị địa phương báo cáo kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo các văn bản của Quốc hội cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích phi nông nghiệp, gồm diện tích đã thực hiện và diện tích chưa thực hiện chuyển đổi mục đích.

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng được Chính phủ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2020, gồm diện tích đã thực hiện và diện tích chưa thực hiện chuyển mục đích.

Báo cáo Kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo các văn bản của Thủ tướng chấp thuận cho phép chuyển mục đích sử dụng sang mục đích phi nông nghiệp, gồm diện tích đã thực hiện và diện tích chưa thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, diện tích đã quá thời hạn 03 năm kể từ ngày có văn bản chấp thuận của Thủ tướng mà chưa có quyết định thu hồi, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

Báo cáo kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng theo các Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang mục đích phi nông nghiệp, gồm diện tích đã thực hiện và chưa thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất, diện tích đã quá thời hạn 03 năm kể từ ngày có Nghị quyết của HĐND mà chưa có quyết định thu hồi, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án.

Báo cáo kết quả thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng mà không phải xin phép theo quy định tại Luật Đất đai.

Đồng thời các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải báo cáo kết quả thực hiện thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng và kết quả xử lý nếu có vi phạm.

Trước đó, vào ngày 29/5/2021 Văn phòng Chính phủ đã có văn bản về việc UBND các tỉnh, thành đề nghị Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng sang mục đích khác để thực hiện các dự án.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
Du lịch Việt ứng dụng chuyển đổi số để hồi phục, cất cánh
Thời sự- Vân Tuyết - 20:30 26/05/2022
Du lịch Việt đã và đang nhanh chóng tận dụng chuyển đổi số để tự cứu lấy mình sau cú "lao dốc" vì dịch Covid-19. Chuyển đổi số đang là chìa khóa giải quyết những vấn đề của doanh nghiệp như thiếu nhân lực, thiếu kinh phí truyền thông, tiếp cận khách hàng… khi du lịch dần trở lại bình thường.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---