• Bộ Tài chính

Trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tăng nóng: Bộ Tài chính cảnh báo rủi ro
Kinh tế- Tuyết Vân - 08:49 28/07/2022
Bộ Tài chính vừa phát đi cảnh báo về thị trường trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ 6 tháng đầu năm 2022 và các rủi ro nhà đầu tư cần lưu ý.
--Quảng cáo---