• Bộ Tài chính

Thanh tra việc phát hành trái phiếu không có tài sản bảo đảm: Chủ công ty sân sau có sợ?
Kinh tế- Hoàng Hà - 16:30 03/12/2021
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc yêu cầu chỉ đạo đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp.
--Quảng cáo---