• bo phieu

Bỏ phiếu kín bầu Chủ tịch Quốc hội khoá XV
Thời sự- Luân Dũng - 12:01 20/07/2021
Chiều 20/7, Quốc hội sẽ tiến hành bầu Chủ tịch Quốc hội khoá XV bằng hình thức bỏ phiếu kín. Ngay sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội sẽ thực hiện nghi thức tuyên thệ.
--Quảng cáo---