--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Bộ Nội Vụ: Còn 14 tỉnh chưa có phương án sắp xếp tổ chức bộ máy

N.HUYỀN - 20:23 17/07/2019

Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương (Bộ Nội vụ) Phan Văn Hùng cho biết, theo thống kê đã có 61/63 tỉnh báo cáo việc triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Hiện còn 14 tỉnh chưa gửi phương án sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ  Lê Vĩnh Tân phát biểu tại hội nghị. 

Sáng 16/7, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành.

Tại hội nghị, Chánh Văn phòng Bộ Vũ Đăng Minh cho biết, Thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị, Bộ Nội vụ đã tham mưu cho cấp có thẩm quyền ban hành Nghị quyết 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết 32 của Chính phủ về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 và đang tích cực tổ chức thực hiện bảo đảm hoàn thành các phương án sắp xếp ngay trong năm 2019.

Theo báo cáo của 61 địa phương, đến nay có 20/713 huyện và 623/11.162 xã thuộc diện phải sắp xếp theo Nghị quyết 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, theo đó, toàn ngành nội vụ đang tập trung tham mưu thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm kịp tổ chức đại hội Đảng ở cấp huyện, cấp xã trong năm 2020.

Về tinh giản biên chế, từ năm 2015 đến 30/6/2019, ngành nội vụ đã thẩm tra và quyết định tinh giản được 41.515 biên chế. Tính đến tháng 6/2019, biên chế khối cơ quan Chính phủ quản lý đã giảm được 6,75% so với số giao năm 2015; đã có 54/63 tỉnh đã thực hiện việc sáp nhập các trung tâm có chức năng tương đồng để thành lập Trung tâm phòng ngừa và kiểm soát bệnh tật; có 437/713 đơn vị cấp huyện thực hiện hợp nhất bệnh viện huyện và trung tâm y tế.

Theo Phó Giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội Nguyễn Đình Hoa, TP Hà Nội đã hoàn thành sắp xếp tổ chức bộ máy 23 Sở và tương đương, sau sắp xếp giảm 1 cơ quan hành chính ngang Sở (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo GPMB), giảm 49 phòng (từ 208 phòng xuống 159 phòng), giảm 29 trưởng phòng, 120 phó trưởng phòng.

Đồng thời, thống nhất tổ chức 12 phòng chuyên môn tại 30 quận, huyện, thị xã, giảm 3 phòng dân tộc tại các huyện Thạch Thất, Quốc Oai, Mỹ Đức, chức năng quản lý nhà nước về dân tộc giao về Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Ông Hoa cũng đề nghị Trung ương sớm ban hành khung năng lực vị trí việc làm, có chính sách hợp lý đối với cán bộ dôi dư sau sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Phân cấp, phân quyền cho UBND cấp tỉnh trong việc điều chỉnh vị trí việc làm của các cơ quan hành chính nhà nước thuộc quyền quản lý. Đồng thời, nghiên cứu cơ chế cắt giảm biên chế hành chính hàng năm không máy móc, cơ học hoặc nghiên cứu chế độ công chức hợp đồng để đáp ứng các nhiệm vụ được giao.

Trong khi đó, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Trọng Tân kiến nghị, cần quy định rõ thẩm quyền của UBND cấp tỉnh, huyện, xã và quy định rõ cơ chế phân cấp, ủy quyền trong Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi). Cùng với đó, quy định bố trí tối thiểu 6 công chức/phòng trong các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Đối với phòng, ban chuyên môn thuộc chi cục cần tối thiểu 5 biên chế/phòng. Đối với Sở có 06 đầu mối trở lên cần bố trí 3 phó giám đốc; Sở có 5 đầu mối trở xuống bố trí 2 phó giám đốc nhằm khắc phục tình trạng cào bằng như hiện nay.

Tiếp thu, trả lời các ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, Vụ trưởng Vụ Chính quyền địa phương Phan Văn Hùng cho biết, các địa phương đã chủ động triển khai thực hiện Nghị quyết 37 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Nghị quyết 32 của Chính phủ về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã.

Theo thống kế đã có 61/63 tỉnh báo cáo việc triển khai sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Có 4 tỉnh không thuộc diện sắp xếp nhưng vẫn tiến hành sắp xếp. Có 20/713 đơn vị hành chính cấp huyện phải tiến hành sắp xếp và có 623/11.160 thuộc đơn vị hành chính cấp xã phải sắp xếp.

Ông Hùng đề nghị 14 tỉnh chưa gửi phương án sắp xếp cần chủ động gửi theo đúng quy định và thực hiện đúng quy trình, thủ tục về sắp xếp. Bên cạnh đó, các địa phương cần lưu ý 3 vấn đề khi sắp xếp. Đó là: Làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, công chức và nhân dân; sớm có phương án sắp xếp cán bộ, công chức phù hợp; giải quyết tốt và thực hiện nghiêm các quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức dôi dư sau sắp xếp.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân thừa nhận việc thực hiện sắp xếp, tổ chức lại bộ máy cơ quan chuyên môn ở một số địa phương thực hiện thí điểm và thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã còn những khó khăn, vướng mắc, bất cập chưa được hướng dẫn cụ thể, kịp thời; công tác đề bạt, bổ nhiệm, quản lý, sử dụng, luân chuyển cán bộ, công chức ở một số bộ, ngành, địa phương chưa đúng quy định, gây bức xúc trong dư luận, làm giảm niềm tin của nhân dân.

Xác định phương hướng, nhiệm vụ trong những tháng còn lại của năm, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh cần tập trung quyết liệt chỉ đạo công tác xây dựng thể chế thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành nội vụ theo kế hoạch; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện và kiên quyết xử lý những sai phạm trong thực thi công vụ; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO