--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Bộ Nội vụ chỉ đạo làm rõ vụ bất thường trong tuyển dụng gần 300 viên chức

DUY TUYÊN - 16:27 17/09/2020

Bộ Nội vụ vừa có công văn hỏa tốc về việc kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh của báo chí, công dân về kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019 tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

Nhiều nội dung kiểm tra chưa chính xác của Sở Nội vụ

Trước đó ngày 3/9, Tổ công tác của Bộ Nội vụ đã có báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh của báo chí về kỳ tuyển dụng viên chức năm 2019 tại Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tỉnh Thanh Hóa.

Bộ Nội vụ chỉ đạo làm rõ vụ bất thường trong tuyển dụng gần 300 viên chức - 1
Bộ Nội vụ đề nghị Thanh Hóa rà soát lại báo cáo số 28/BC-SNV ngày 3/6/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa theo quy định pháp luật; đảm bảo việc kết luận khách quan, thận trọng, đúng thẩm quyền.

Kết quả kiểm tra, xác minh cho thấy, công văn số 3367/UBND-THKH ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa thông báo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh “Giao Sở Nội vụ... kiểm tra việc thực hiện tuyển dụng viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ) của Sở TN&MT theo phản ánh trong các đơn thư UBND tỉnh đã chuyên Sở Nội vụ”.

Nhưng tại quyết định số 51/QĐ-SNV ngày 23/3/2020 của Giám đốc Sở Nội vụ thực hiện thêm cả kiểm tra việc “thực hiện số lượng người làm việc và tiếp nhận, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng của VPĐKĐĐ... giai đoạn ngày 16/7/2019 đến ngày 19/3/2020” là chưa phù hợp.

Về việc này, Sở Nội vụ giải trình lý do kiểm tra bổ sung các nội dung nêu trên để xác định nhu cầu tuyển dụng của VPĐKĐĐ, Sở TN&MT là phù hợp. Tuy nhiên, việc Sở Nội vụ kết luận thêm Sở TN&MT không thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh là ngoài nội dung phản ánh, tố cáo.

Theo Tổ công tác, Sở TN&MT đã xây dựng kế hoạch số 45/KH-TNMT về tuyển dụng viên chức cho VPĐKĐĐ trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt. Do đó, việc đánh giá Sở TN&MT không kịp thời tổ chức, triển khai thực hiện quyết định 2829/QĐ-UBND để kết luận việc xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức của Sở TN&MT là chưa phù hợp.

Quyết định số 2829/QĐ-UBND của UBND tỉnh và quyết định số 3048/QĐ-UBND của Chủ tịch UBND đều quy định: “Đối với những trường hợp được cấp có thẩm quyền ký hợp đồng lao động hoặc cho phép ký hợp đồng lao động theo quy định... thì được ưu tiên tiếp nhận, tuyển dụng...’’ là không phù hợp quy định tại Khoản 5, Điều 21, Luật Viên chức (ưu tiên người có tài năng người có công với cách mạng, người dân tộc thiểu số) và Khoản 2, Điều 10, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

Do đó, kế hoạch số 45/KH-TNMT không quy định việc ưu tiên trong tuyển dụng đối với lao động hợp đồng nêu trên là phù hợp quy định pháp luật… Tổ công tác cho rằng, việc UBND tỉnh chỉ đạo chính sách ưu tiên trong tuyển dụng viên chức đối với lao động hợp đồng tại VPĐKĐĐ là không đúng quy định pháp luật.

Tổ công tác thấy rằng, trước thời điểm kiểm tra của tỉnh, Sở Nội vụ đã có công văn số 235/SNV-CCVC ngày 18/2/2020 đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận kết quả trúng tuyển viên chức tại VPĐKĐĐ. Do đó nhận định tại báo cáo số 28/BC-SNV: “Đến thời điểm kiểm tra, Giám đốc Sở TN&MT chưa ban hành quyết định công nhận kết quả kỳ xét tuyển; vì vậy, không có cơ sở để trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt kết quả trúng tuyển theo quy định...”, là không phù hợp và chưa thống nhất với nguyên nhân của việc chưa ban hành quyết định công nhận kết quả xét tuyển.

Sở TN&MT đã báo cáo UBND tỉnh về khó khăn, vướng mắc trong quá trình sắp xếp, bàn giao cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng và đưa VPĐKĐĐ Thanh Hóa đi vào hoạt động nhưng UBND tỉnh không có ý kiến chỉ đạo, trong khi vẫn phê duyệt kế hoạch tuyển dụng.

Tuy nhiên, sau đó Sở Nội vụ kết luận thêm Sở TN&MT không thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh đối với việc triển khai, tổ chức thực hiện quyết định thành lập và đưa VPĐKĐĐ đi vào hoạt động là ngoài phạm vi được Chủ tịch UBND tỉnh giao và chưa xem xét đến nguyên nhân khách quan của sự việc.

Kế hoạch tuyển dụng viên chức VPĐKĐĐ do Sở TN&MT xây dựng và đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Nội vụ. Do đó, sau khi tuyển dụng và Sở Nội vụ kết luận Sở TN&MT xây dựng kế hoạch tuyển dụng không có căn cứ pháp lý và thực tiễn, chưa đề xuất cụ thể việc ưu tiên trong tuyển dụng đối với lao động hợp đồng… là không phù hợp.

Mặt khác, trong quá trình tổ chức thực hiện việc tuyển dụng, Sở Nội vụ đã giám sát và không có biên bản ghi nhận ý kiến về những sai sót. Sau đó, Giám đốc Sở Nội vụ có công văn báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận kết quả xét tuyển.

Theo ý kiến của Tổ công tác, Sở TN&MT điều chỉnh điều kiện tuyển dụng sau khi kế hoạch tuyển dụng được phê duyệt là không đúng quy định. Tuy nhiên, những trường hợp sai, không đáp ứng điều kiện tuyển dụng thì không được tham dự xét tuyển vòng 2 (hủy bỏ kết quả xét tuyển vòng 1), các trường hợp còn lại (đúng quy định) cần được thừa nhận, không thể vì một số trường hợp cá biệt không đúng quy định mà hủy bỏ cả kỳ xét tuyển.

Bộ Nội vụ chỉ đạo làm rõ vụ bất thường trong tuyển dụng gần 300 viên chức - 2
Theo ý kiến của Bộ Nội vụ, chưa đến mức phải hủy bỏ cả một kỳ tuyển dụng; chỉ nên xử lý những trường hợp sai, không đủ điều kiện xét tuyển theo quy định.

Ngoài ra, hội đồng tuyển dụng trong quá trình tổ chức thực hiện còn phạm phải một số sai sót, chưa phù hợp với quy định cần rút kinh nghiệm như: Thông tin thí sinh sai sót dẫn đến phải đính chính; thành lập ban kiểm tra sát hạch không có thư ký…

Theo Tổ công tác, việc xét tuyển của Sở TN&MT cơ bản thực hiện theo quy định. Tuy còn một số sai sót, nhưng hầu hết là lỗi kỹ thuật thường gặp ở những kỳ tuyển dụng do chưa có kinh nghiệm tổ chức, không phải lỗi ảnh hưởng đến kết quả tuyển dụng và vi phạm nguyên tắc tổ chức kỳ tuyển dụng (đoàn kiểm tra của Sở Nội vụ không chứng minh được việc lộ, lọt đề, đáp án thi). Do đó, chưa đến mức phải hủy bỏ cả một kỳ tuyển dụng; chỉ nên xử lý những trường hợp sai, không đủ điều kiện xét tuyển theo quy định.

Bộ Nội vụ đề nghị rà soát lại

Trên cơ sở kiến nghị của Tổ công tác, báo cáo của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa và các hồ sơ, tài liệu đã thu thập được, Bộ Nội vụ đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện một số nội dung:

Rà soát nội dung kiến nghị, phản ánh, tố cáo và làm việc với người kiến nghị, phản ánh, tố cáo để phân loại, xử lý theo quy định tại Điều 22, Thông tư số 07/2014/TT-TTCP. Trên cơ sở đó, xem xét, chuyển cơ quan chức năng hoặc Hội đồng tuyển dụng viên chức Sở TN&MT Thanh Hóa để xem xét theo thẩm quyền đối với từng nội dung kiến nghị, phản ánh, tố cáo theo quy định.

Rà soát lại báo cáo số 28/BC-SNV ngày 3/6/2020 của Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa theo quy định pháp luật; đảm bảo việc kết luận khách quan, thận trọng, đúng thẩm quyền.

Trong đó, xác định rõ việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức; quá trình phỏng vấn của ban kiểm tra sát hạch; việc giao nhận đề thi, đáp án thi từ ban kiểm tra sát hạch cho Chủ tịch Hội đồng tuyển dụng có lộ, lọt tài liệu trước khi tiến hành kiểm tra sát hạch hay không, làm cơ sở để phê duyệt hay không phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức do Sở TN&MT tổ chức.

Đồng thời xem xét, kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của từng cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan để có biện pháp xử lý theo quy định (nếu có).

Bộ Nội vụ đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa gửi kết quả thực hiện các nội dung nêu trên về Bộ trước ngày 30/9/2020 để công bố thông tin báo chí theo quy định.

Trước đó, như Dân trí đã phản ánh, gần 300 thí sinh đã trải qua kỳ thi xét tuyển viên chức tại Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa năm 2019 nhưng đến nay chưa được tuyển dụng.

 

 

 • Ngành không có sinh viên cung cấp cho nhà tuyển dụng
  Giáo dục- Mai Nguyễn - 13:49 26/06/2020
  (khoahocdoisong.vn) - Hai năm gần đây, Khoa Khí tượng Thủy văn và Hải dương học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) có ngành không tuyển được sinh viên. Nhà tuyển dụng về tận trường tìm nhân lực, nhưng không có sinh viên để tuyển dụng.

(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
Chống đau đầu, đột tử bằng thực phẩm
Khỏe- ThS Hoàng Khánh Toàn - 15:51 21/09/2020
(khoahocdoisong.vn) - Magiê đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn truyền xung động thần kinh và co cơ nên có tác dụng chữa đau đầu, an thần, chống các stress. Giảm Mg huyết có thể dẫn tới đột tử. Vì vậy, bổ sung magiê từ thực phẩm có tác dụng phòng chữa nhiều bệnh.
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
 • Món ăn bồi bổ phòng chữa ho lâu ngày không khỏi
  Khỏe- Lương y Vũ Quốc Trung - 18:54 21/09/2020
  (khoahocdoisong.vn) - Ho là phản ứng tự nhiên của cơ thể nhằm đẩy chất dịch đờm nhưng ho dai dẳng lâu ngày có thể là bệnh nguy hiểm, ngoài điều trị bồi bổ đúng cách sẽ thu được hiệu quả rất tốt.
 • Viêm tụy cấp hoại tử do rượu
  Khỏe- Thúy Nga - 18:45 21/09/2020
  (khoahocdoisong.vn) - Bệnh nhân đau bụng dữ dội vì viêm tụy cấp hoại tử do rối loạn chuyển hóa lipid nặng, triglyceride cao gấp 16 lần giới hạnh bình thường. Tình trạng này có thể dẫn đến các biến chứng nhồi máu cơ tim, tai biến mạch máu não, suy gan, suy thận… nguy hiểm tới tính mạng.
 • Lựu bổ máu đẹp da
  Dinh dưỡng học đường- BS Nguyễn Phan Trúc Nguyên - 18:23 21/09/2020
  (khoahocdoisong.vn) - Lựu là cây cảnh làm đẹp sân vườn, lấy quả ăn, là nguồn cung cấp dồi dào vitamin A, C, E và nhiều khoáng chất khác. Ngoài ra, từ lâu người dân còn dùng các bộ phận cây làm thuốc chữa bệnh.
 • Nguyên Phó ban Tổ chức huyện tự vẫn tại nhà hàng của gia đình
  Thời sự- Trần Thanh - 18:04 21/09/2020
  Người thân bàng hoàng phát hiện ông C. tự tử tại nhà hàng của gia đình ông này ở tổ 2, thị trấn Việt Quang, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang.
 • Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Đừng vì chức, vì quyền, vì tiền mà làm việc xấu
  Thời sự- Văn Kiên - 18:03 21/09/2020
  Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng mong muốn, lực lượng công an xây dựng tổ chức, xây dựng con người trong sạch, gương mẫu, liêm chính; đừng vì chức, vì quyền, vì tiền mà làm việc xấu; nội bộ phải đoàn kết, không được để mất uy tín, danh dự Công an nhân dân, bởi danh dự là điều thiêng liêng cao quý nhất.
 • Chọn nuôi thú cưng an toàn
  Tư vấn- Bảo Châu (ghi) - 18:00 21/09/2020
  (khoahocdoisong.vn) - Tôi thích nuôi các loài động vật lạ làm thú cưng, xin hỏi có nên không?
 • Bắt một giám đốc liên quan Đường 'Nhuệ'
  Thời sự- Hoàng Lam - 17:58 21/09/2020
  Ông Quách Việt Cường, Giám đốc Công ty cổ phần BBI Thái Bình, bị bắt để điều tra vai trò liên quan vụ bảo kê dịch vụ hỏa táng.
 • Dấu hiệu của bệnh trào ngược dạ dày thực quản
  Khỏe- PGS.TS.BS Nguyễn Duy Thắng - 17:55 21/09/2020
  (khoahocdoisong.vn) - Bệnh trào ngược dạ dày thực quản là một trong những bệnh lý về tiêu hóa với diễn biến thầm lặng, kéo dài. Trào ngược dạ dày thực quản có thể tiến triển và để lại những tổn thương nghiệm trọng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời.
 • Thiết kế nhà để tránh bão và lốc xoáy
  Sống xanh- Phong Lâm - 17:54 21/09/2020
  (khoahocdoisong.vn) - Nhà chống bão nghĩa là ngôi nhà đối phó được với những cơn bão từ nhỏ đến lớn mà không bị tốc mái, sập tường hay ngập nước... Nhà lợp mái tôn thì phải có các điểm neo vào cột và tường chắc chắn. Các điểm neo này sẽ giúp mái không bị tốc khi có gió lốc.
 • Thu 60.000 tỷ từ tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
  Chuyển động- Quốc Trọng - 17:36 21/09/2020
  (khoahocdoisong.vn) - Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam cho biết ,tổng số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của tất cả các mỏ thuộc thẩm quyền cấp phép của Trung ương và địa phương đã xác định tính đến hết năm 2019 là khoảng 60.000 tỷ đồng
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO