• bổ nhiệm\

Điều động, bổ nhiệm 2 Thiếu tướng Công an nhân dân
Thời sự- PV - 14:30 03/07/2022
Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thiếu tướng Phạm Đăng Khoa giữ chức vụ Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh; bổ nhiệm Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong giữ chức vụ Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân.
--Quảng cáo---