• bo ngoai giao

Bộ Ngoại giao phản hồi về phim “Quân đội Vương Bài” của Trung Quốc
Hậu trường- Hồng Linh - 21:46 07/10/2021
Bộ phim Quân đội Vương Bài của Trung Quốc, được phản hồi là có chi tiết xuyên tạc lịch sử.
--Quảng cáo---