• bo gtvt

Đề xuất 2 phương án xử lý bất cập dự án BOT Quốc lộ 91
Thời sự- Chúc An - 08:58 29/06/2022
Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) yêu cầu Vụ Đối tác công - tư thuộc bộ này khẩn trương tiếp thu các ý kiến, hoàn thiện dự thảo văn bản Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng Chính phủ phương án xử lý các trạm thu phí trên Quốc lộ 91 theo đúng quy định hợp đồng dự án, pháp luật liên quan.
--Quảng cáo---