• Bộ Công thương

Hóa đơn điện tử CT: Tạo đòn bẩy cho kinh tế số
Kinh tế- Vân Bùi - 14:00 22/07/2022
Bộ Công Thương vừa triển khai hệ thống giải pháp hóa đơn điện tử CT (hoadonct.gov.vn). Đây là một bước tiến được nhận định sẽ góp phần thúc đẩy việc ứng dụng hóa đơn điện tử trong thương mại điện tử và dịch vụ công trực tuyến.
--Quảng cáo---