• bo chinh tri

Bộ Chính trị đã đồng ý lùi SEA Games 31 đến quý II/2022
Thể thao- PV - 11:39 27/10/2021
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, Bộ Chính trị đã đồng ý lùi SEA Games 31 đến quý II/2022 và không đăng cai tổ chức ASEAN Para Games 11 tại Việt Nam.
--Quảng cáo---