• Blockchain LC

VPBank phối hợp với IFC và SMBC triển khai thử nghiệm thành công phát hành Blockchain LC
Ngân hàng- P.V - 17:35 09/09/2021
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa thử nghiệm thành công toàn bộ quy trình giao dịch LC đầu tiên trên nền tảng chuỗi khối (blockchain), đưa VPBank thành một trong số ít ngân hàng tại Việt Nam thành công áp dụng công nghệ này. Đặc biệt, đây cũng là giao dịch Blockchain LC đầu tiên được IFC bảo lãnh và SMBC là ngân hàng xác nhận và tài trợ.
--Quảng cáo---