• biến thẻ mới

Biến thể mới làm dịch COVID-19 gia tăng trở lại
Khỏe- N.Hà - 09:37 22/06/2022
Tổ chức Y tế thế giới (WHO) nhận định thế giới vẫn đang trong giai đoạn đại dịch và cảnh báo về những biến thể mới của COVID-19 có thể làm cho dịch bệnh trở nên phức tạp và gia tăng trở lại.
--Quảng cáo---