--Quảng cáo---
--Quảng cáo---

Biến nước thải thành nước uống trên trạm vũ trụ

T.LƯƠNG (ST) - 17:15 21/11/2021

Hệ thống xử lý nước trên trạm vũ trụ Thiên Cung, Trung Quốc có thể lọc sạch nước thải từ các thiết bị và phi hành gia để tái sử dụng.

Cơ quan vũ trụ Trung Quốc công bố 1 video cho thấy phi hành gia Guangfu đang lắp đặt hệ thống xử lý nước để tái sử dụng trên trạm vũ trụ Thiên Cung.

Thiết bị có thể làm sạch nước thải từ các hệ thống khác nhau và cả từ... các phi hành gia.

(Nguồn: CCTV)


(0) Bình luận
Nổi bật Khoa học & Đời sống
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---
--Quảng cáo---