• bien dong

Hải quân Mỹ sắp hạ thủy chiến hạm tàng hình lớp LCS USS Santa Barbara
Khoa học và Quân sự- Thái Bằng - 21:50 24/10/2021
Công ty Austal USA tổ chức lễ rửa tội (chuẩn bị hạ thủy) cho Chiến hạm Littoral biến thể Độc lập (Independence) USS Santa Barbara (LCS 32) tại nhà máy đóng tàu Gulf Coast của doanh nghiệp.
--Quảng cáo---